Wat valt niet onder de garantie?

Het volgende valt niet onder garantie: verbruiksartikelen, niet-originele of niet-geautoriseerde componenten en onderdelen, normale slijtage van alle gedekte componenten, schade of defecten aan gedekte componenten als gevolg van het niet volgen van de instructies in de gebruikershandleiding, overmacht, ongeval , diefstal, vandalisme, verkeerd gebruik, verwaarlozing, misbruik, commercieel gebruik, wijzigingen, modificatie, onjuiste montage, bedieningsfouten, waterschade, extreem rijden, stuntrijden of onjuist/ongeautoriseerd onderhoud en services.

Wat de accu betreft, schade als gevolg van stroompieken, gebruik van een onjuiste oplader, onjuist onderhoud of ander dergelijk misbruik, normale slijtage of waterschade onjuiste opslag (onder -20¡ã of boven +45¡ã) valt niet onder de garantie.?

Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie van 2 jaar. We bieden indien nodig wel ondersteuning voor deze onderdelen tegen een redelijke vergoeding.