Garantiebeleid

1.     Overzichten

1.1     Als u een consument bent, wat betekent dat u onze product(en) niet koopt in het kader van uw bedrijf, handel of beroep, heeft u vanaf de datum van levering recht op 2 jaar beperkte garantie (5 jaar voor het frame) op materialen en fabricage.In Europa is de garantie geldig binnen de Europese Unie (met uitzondering van Malta, Cyprus en de ultraperifere regio's van de EU). En dit garantiebeleid is alleen van toepassing op aankopen die rechtstreeks in onze online winkel "tenways.com" zijn gedaan. Raadpleeg uw dealer of leverancier over het garantiebeleid als u producten van hen koopt.


1.2     De beperkte garantie van 2 jaar dekt de elektronische onderdelen (indien van toepassing) en niet-slijtende onderdelen: motor, controller, koppelsensor, batterij, enz. Het frame wordt gedekt door een beperkte garantie van 5 jaar. Het volgende valt niet onder de garantie: verbruiksartikelen, niet-originele of niet-geautoriseerde componenten en onderdelen, normale slijtage van alle gedekte componenten, schade of defecten aan gedekte componenten als gevolg van het niet volgen van de instructies in de gebruikershandleiding, overmacht, ongeval , diefstal, vandalisme, verkeerd gebruik, verwaarlozing, misbruik, commercieel gebruik, wijzigingen, modificatie, onjuiste montage, bedieningsfouten, waterschade, extreem rijden, stuntrijden of onjuist/ongeautoriseerd onderhoud en services. Wat de accu betreft, dekt de garantie geen schade als gevolg van stroompieken, gebruik van een onjuiste oplader, onjuist onderhoud of ander dergelijk misbruik, normale slijtage of waterschade onjuiste opslag (onder -20° of boven +45°). Slijtagecomponenten vallen niet onder de garantie van 2 jaar. We zullen indien nodig wel ondersteuning bieden voor deze componenten tegen een redelijke vergoeding.


1.3     Gedetailleerde garantieperiode voor de meeste componenten is weergegeven in de onderstaande tabel:

 

Product

Garantieperiode

Band

3 maanden

Spoke

3 maanden

Binnenband

nvt

Zitting/zadel

6 maanden

Handvatten

3 maanden

Schijvenremmen

6 maanden

Remblokken

3 maanden

Zadelbuisklem

3 maanden

Pedalen

1 jaar

Hydraulische schijfremmen

1 jaar

Displaypaneel

 

2 jaar

 

Voorlicht

2 jaar

Trapashuis

2 jaar

Klep oplaadpoorts

2 jaar

Motor

2 jaar

Controller

2 jaar

Koppelsensor

2 jaar

Tandwiel

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Vorken

5 jaar

Frame

5 jaar

Accu

2 jaar

Voornaaf/wielnaaf 

2 jaar

Velg

2 jaar

Riem

2 jaar

Vrijloop

2 jaar

Waterdichte lijn

2 jaar

Stuur

2 jaar

Stang

2 jaar

Zadelpen

2 jaar

Beugelonderdelen

2 jaar

Lader

2 jaar

Pomp

2 jaar

Achterlicht

2 jaar

Snelbinder

2 jaar


2.     Proces

2.1     Om een garantieclaim in te dienen, moet u contact opnemen met de klantenservice van Tenways. We kunnen u vragen om het aankoopbewijs en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het probleem en indien mogelijk foto- en/of videomateriaal te tonen. Voordat het probleem volledig is opgelost, is het beter voor uw eigen veiligheid om het product/de producten niet te gebruiken.


2.2     De klantenservice van Tenways zal samen met u het probleem met uw product(en) identificeren en oplossen. Afhankelijk van uw situatie kunnen problemen als volgt worden opgelost: wij begeleiden u om eenvoudige reparaties zelf uit te voeren; wij verwijzen u door naar een van de officiële servicevestigingen; wij laten u gebruik maken van een professionele fietsenmaker naar keuze en vergoeden de gemaakte reparatiekosten; of we vervoeren het/de product(en) terug naar Tenways voor reparatie. We zullen u instructies geven over de procedure. Het defecte onderdeel wordt vervangen door een ander origineel onderdeel of een ander gelijkwaardig onderdeel. Indien nodig krijgt u of de professionele fietsenreparateur van uw keuze het vervangende onderdeel.


2.3     Houd er rekening mee dat u altijd contact moet opnemen met Tenways voor garantieclaims en een voorafgaande kennisgeving en autorisatie van ons moet krijgen voordat u verdere actie onderneemt. Ongeautoriseerde reparaties belemmeren ons vermogen om het defect te beoordelen en te beslissen of het onder de garantie valt. De garantie kan vervallen als u of een derde probeert het product of de producten te repareren zonder voorafgaande kennisgeving en toestemming van Tenways.


3.     Belangrijke tip:

3.1     FIETSEN KAN, ZOALS ELKE FYSIEKE ACTIVITEIT, LICHAMELIJK LETSEL OF ONGEMAK VEROORZAKEN EN ONDERLIGGENDE MEDISCHE OMSTANDIGHEDEN OF ZIEKTEN VERERGEREN OF COMPLICEREN. DOOR TE KIEZEN VOOR EEN TENWAYS E-BIKE, NEEMT DE KLANT ALLE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN RISICO'S VOOR LETSELS OF ANDERE MEDISCHE AANDOENINGEN.


3.2     DE KLANT ERKENT DAT HET GEBRUIK VAN DE E-BIKE ALTIJD RISICO'S EN GEVAREN MET ZICH MEEBRENGT DOOR ONDER MEER VERKEERSOMSTANDIGHEDEN, WEEROMSTANDIGHEDEN, DE CONDITIE VAN WEGEN EN STOEPEN, NATUURLIJKE EN ONNATUURLIJKE VOORWERPEN EN OBSTAKELS, AANRIJDINGEN, EN NALATIGHEID VAN ANDEREN. KLANT ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF BEPERKT IS ZOALS BEPAALD IN DEZE PARAGRAAF. DE KLANT ZAL HET BEDRIJF VRIJWAREN VAN ALLE KOSTEN, UITGAVEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN (INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN) VAN EVENTUELE CLAIMS DOOR KLANT OF EEN DERDE PARTIJ DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE E-BIKE. ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE, BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK VERMELD, AANVAARDT DE KLANT ALLE RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES, SCHADE OF LETSEL, INCLUSIEF DOOD VAN PERSONEN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN VAN DE KLANT OF ANDEREN DIE VOORTVLOEIT UIT DE BEDIENING OF BEHEER EN CONTROLE VAN DE E-BIKE DOOR DE KLANT MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE MEDISCHE KOSTEN EN FINANCIËLE EN ECONOMISCHE VERLIEZEN.