Servicevoorwaarden

?1     Overzichten

1.1    Deze website wordt beheerd door TENWAYS, wat verwijst naar TENWAYS Technovation Europe B.V. gevestigd in Nederland met bedrijfsnummer 85385115. Op de hele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Tenways. Tenways biedt u, de gebruiker, deze website aan, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die via deze site beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.


1.2     Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.


1.3     Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik te maken van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan heeft u geen toegang tot de website of kunt u geen gebruik maken van de diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.


1.4     Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw blijvend gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van die wijzigingen.


1.5     Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


2     Voorwaarden online winkel

2.1     Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de wettelijke leeftijd hebt in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven voor een eventuele minderjarige gezinsleden om deze site te gebruiken.


2.2     U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot wetten betreffende auteursrecht).


2.3     U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.


2.4     Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke be?indiging van uw Services.


3     Algemene voorwaarden

3.1     Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.


3.2     U begrijpt dat uw gegevens (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kunnen worden overgedragen en het volgende omhelst: (a) verzending via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.


3.3     U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, toegang tot de Service, of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te dupliceren, kopi?ren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.


3.4     De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins be?nvloeden.


4     Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie


4.1     Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.


4.2     Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.


5     Wijzigingen in de service en prijzen

5.1     Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

5.2     Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te be?indigen.

5.3     Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.


6     Producten of diensten

6.1     Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens onze Terugstuurbeleid.


6.2     Wij bieden 2 jaar beperkte garantie (5 jaar voor fietsframes) tegen fabricagefouten in materialen en vakmanschap, vanaf de leveringsdatum volgens ons Garantiebeleid.


6.3     Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren nauwkeurig op uw computermonitor worden weergegeven.


6.4     Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Services te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.


6.5     Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal door u gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd, behalve degene die ondubbelzinnig door ons zijn beschreven of door onjuiste verwerking door ons.


7     Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens

7.1     Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte aantallen per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, is het mogelijk dat we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat gebruikt werd toen de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.


7.2     U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Fouten in service of verliezen veroorzaakt door het niet tijdig bijwerken van de aankoop- en accountinformatie zijn uw eigen verantwoordelijkheid.


7.3     Meer informatie vindt u in ons Terugstuurbeleid.


8     Optionele tools

8.1     Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden die niet door ons gecontroleerd of beheerd worden.


8.2     U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen, voorwaarden, or goedkeuring van welke aard dan ook. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.


8.3     Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en naar eigen goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools door de relevante externe provider(s) worden geleverd.
8.4 Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.


9     Links van derden

9.1     Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.


9.2     Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij en zijn niet verantwoordelijk en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.


9.3     Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties betreffende websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


10     Gebruikersreacties, feedback en andere inzendingen

10.1     Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld prijsvraaginzendingen) of als u zonder een verzoek van ons creatieve idee?n, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "reacties"), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, alle reacties die u naar ons stuurt, mogen bewerken, kopi?ren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn
(1) om eventuele reacties in vertrouwen te houden;
(2) een vergoeding te betalen voor eventuele reacties; of
(3) om op eventuele reacties te reageren.


10.2     Wij kunnen maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen, waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat de inhoud onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.


10.3     U stemt ermee in dat uw reacties geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen be?nvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden misleiden over de oorsprong van reacties. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid alle reacties die u geeft. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele reacties die door u of een derde partij zijn geplaatst.


11     Persoonlijke gegevens

11.1     Uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel wordt valt onder ons privacybeleid. Lees ons Privacybeleid.


12     Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

12.1     Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, vervoerstijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .


12.2     Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website mag worden gezien als indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


13     Verboden gebruik

13.1     Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel;
(b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen;
(c) om internationale, landelijke, provinciale of plaatselijke voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden;
(d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
(e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;
(f) om valse of misleidende informatie in te dienen;
(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet te be?nvloeden;
(h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen;
(i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape;
(j) enig obsceen of immoreel doel; of
(k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen.
Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te be?indigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.


14     Vrijwaring van garanties; beperking van aansprakelijkheid

14.1     Wij garanderen, verklaren of verzekeren niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.


14.2     Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.


14.3     U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.


14.4     U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "as is" en "as available" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.


14.5     In geen geval zullen Tenways, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de services of producten die zijn verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enige andere verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.


14.6     Fietsen is een risicovolle sport, wat betekent dat u op een veilige manier moet fietsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of ongeval dat zich voordoet tijdens het rijden met onze e-bikes, behalve het productdefect of een andere directe reden die door ons is veroorzaakt. Al onze fietsen zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 16 jaar.


15     Vrijwaring

15.1     U stemt ermee in Tenways en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van en te verdedigen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


16     Scheidbaarheid

16.1     In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ??door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Deze vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.


17     Be?indiging

17.1     Als u een van de verplichtingen die voortvloeien uit de Voorwaarden niet naar behoren of niet tijdig nakomt, bent u in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder enige ingebrekestelling:


17.1.1     de nakoming van de Voorwaarden op te schorten totdat de betaling voldoende is gegarandeerd;


17.1.2     en/of de Overeenkomst met u geheel of gedeeltelijk te ontbinden;


17.1.3     een en ander onverminderd onze overige rechten onder welke voorwaarden dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.


17.2     Indien wij gebruik maken van het be?indigingsrecht zoals genoemd in artikel 17.1, zijn wij bevoegd elk bedrag dat eventueel aan u wordt terugbetaald te verrekenen met een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden alsmede met een vergoeding voor gederfde winst.


17.3     In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, liquidatie of beslag op een of meer vermogensbestanddelen van u of indien u weet dat een van deze situaties zich kan voordoen, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.


17.4     In het geval van een situatie als bedoeld in artikel 17.3, worden alle Overeenkomsten met u onmiddellijk be?indigd door opzegging van ons of kunnen wij de wens kenbaar maken dat aan (een deel van) de betreffende Overeenkomst wordt voldaan, in welk geval wij gerechtigd zijn zonder elke ingebrekestelling:


17.4.1     de nakoming van de betreffende Overeenkomst op te schorten totdat de betaling voldoende is gegarandeerd;


17.4.2     en/of al eventuele betalingsverplichtingen jegens u op te schorten;


17.4.3     een en ander onverminderd onze overige rechten onder welke voorwaarden dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.


17.5     In het geval van een situatie als bedoeld in artikel 17.3 zijn al onze vorderingen op u onmiddellijk en volledig opeisbaar.


18     Volledige overeenkomst

18.1     Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.


18.2     Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).


18.3     Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden tegen de opsteller wordt gebruikt.


19     Toepasselijk recht

19.1     Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden vallen onder en ge?nterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland


20     Wijzigingen in de servicevoorwaarden

20.1     U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.


20.2     Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw blijvend gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.


20.3     Laatst bijgewerkt op: 15 november, 2021


21     Contactgegevens

21.1     Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u sturen naar:support@tenways.com.