Hoe kan Qover helpen uw TENWAYS E-bike te beschermen?

24/7 assistentie*

Bij pech onderweg (geen stroom, lekke band, diefstal, ongeval, enz.) komt Qover* uw fiets gratis ter plaatse herstellen en brengt u en uw fiets indien nodig naar huis.

*Hulpverlening is alleen beschikbaar in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, afhankelijk van het specifieke verzekeringsplan van het geselecteerde land.

*Qover is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomstige bijstand, neem contact op met Qover volgens uw eigen verzekeringsplan.

Bescherming tegen diefstal

Hoewel u uw fiets goed op slot heeft gezet is het gestolen? Qover betaalt de volledige waarde terug (eigen risico kan van toepassing zijn). Geen afschrijving van uw verzekerde limiet gedurende 3 jaar.

Bescherming tegen materiële schade

Qover betaalt voor reparaties aan uw fiets ten gevolge van materiële schade (bv. batterij) veroorzaakt door een ongeval, vandalisme, brand, overstroming en andere externe gebeurtenissen (het eigen risico kan van toepassing zijn).

Qover verzekeringen FAQ
Wat is een diefstalverzekering?

Qover verzekert de fiets tegen diefstal en schade veroorzaakt door diefstal in geval van diefstal of poging tot diefstal, evenals diefstal of poging tot diefstal na geweldpleging.

Wat is een materiële schadeverzekering?

Qover dekt materiële schade aan de verzekerde fiets:

1. Onopzettelijke schade veroorzaakt door externe krachten of door uzelf;

2. Schade door vandalisme;

3. Schade veroorzaakt door contact met dieren of door natuurlijke gebeurtenissen zoals brand of overstroming.

In welke regio is de verzekering beschikbaar?

De e-bikeverzekering is nu beschikbaar in België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Wat is de aanbieding?

Op basis van de positieve zakelijke samenwerking tussen TENWAYS en Qover geven we bepaalde kortingen. Voer de kortingscode TENWAYS15 in het midden van de offertepagina van Qover in om een offerte met korting te ontvangen.

Wat zijn uw verplichtingen?

1. De fiets moet worden afgesloten met een door VdS (klasse A+ of B+), FUB , Sold Secure Silver (of Gold) of ART categorie 2 (of hoger) goedgekeurde fietsketting die volgens de instructies van de fabrikant wordt gebruikt. De fiets moet OOK op het moment van de diefstal aan een vast voorwerp (bv. een paal) vastzitten.

2. U moet binnen 24 uur een verklaring over de diefstal van uw verzekerde fiets afleggen bij de bevoegde politieautoriteiten.

3. U moet de aankoopfactuur van uw fiets overleggen bij het indienen van een schadeclaim, evenals het bewijs dat u op het moment van de diefstal nog in het bezit was van de sleutels van het fietsslot.

4. U moet uw claim zo snel mogelijk na het incident en binnen 8 dagen na het tijdstip waarop u zich van de diefstal bewust werd, indienen.

5. De informatie die u bij het afsluiten van de polis hebt verstrekt, moet juist zijn.

6. Als de fiets meer dan 30 dagen oud is, moet u bij het afsluiten van de polis foto's leveren.

Waar geldt de dekking?

De dekking voor diefstal en materiële schade geldt voor incidenten in EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Andorra, Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino en Zwitserland.

Uitsluitingen van de dekking

Hieronder vindt u de lijst met uitsluitingen. Indien u meer details of verduidelijking wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren, Qover zal u graag antwoorden.

1. De fiets moet zijn afgesloten met een fietsketting van het merk ABUS, AXA Hiplok, Kryptonite, Linka (met ketting), Master Lock, tex-lock, Trelock, Onguard, het is een VdS goedgekeurd slot van klasse A+ of B+ of SRA, en moet tijdens de diefstal aan een vast punt zijn bevestigd.

2. Wielen, banden of de elektrische accu zijn niet gedekt als ze los van de fiets zijn gestolen.

3. Esthetische schade (krassen, deuken, ...) wordt niet gedekt.

4. Schade als gevolg van deelname aan een wielerwedstrijd is niet gedekt.

5. Zie de volledige lijst met uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden van Qover.

Wat te doen bij een schadegeval?

Is uw fiets gestolen?

U moet het incident binnen 24 uur bij de politie melden en de schade online melden (dit duurt minder dan 5 minuten).

Is uw fiets beschadigd?

U moet de schade online melden binnen 8 dagen na het ontdekken van de schade.

Of uw fiets nu gestolen of beschadigd is, de experts van Qover behandelen uw claim zo snel mogelijk om de schadevergoeding te berekenen waar u recht op heeft. U kunt zich ontspannen, het zal snel gaan.

Hoe kunt u uw contract opzeggen?

1. U kunt uw verzekering na een jaar opzeggen. U moet dit ten minste 2 maanden voor de vervaldatum aan Qover melden.

2. U kunt uw polis opzeggen als Qover de hoogte van de premie of de algemene voorwaarden wijzigt.

3. U kunt uw polis uiterlijk 1 maand na betaling of bij weigering van schadevergoeding opzeggen. U kunt de opzegtermijn kiezen, maar het contract eindigt uiterlijk aan het einde van de lopende verzekeringsperiode.

4. U kunt uw verzekering opzeggen binnen 14 kalenderdagen na aankoop of na ontvangst van het contract.

Juridische Vermeldingen

1. Deze pagina is een samenvatting van de verzekeringspolis, raadpleeg de algemene voorwaarden voor de volledige details van uw dekking.

2. Deze verzekeringspolis wordt beheerd door Qover N.V., een niet-gebonden verzekeringsagent die gemachtigd en gereglementeerd is door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA - België - registratienummer 0650.939.878). Geregistreerd kantoor: Rue du Commerce 31, 1000 Brussel, België.

3. In België, Nederland, Duitsland, Finland en Frankrijk worden diefstal en materiële schade gedekt bij de Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV naar Nederlands recht, gerechtigd tot dekking van Belgische risico's, verzekeringsmaatschappij geregistreerd in België onder codenummer 2925. Geregistreerd kantoor: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK 'S-Gravenhage, Nederland - Handelsregisternummer DNB 27023707, onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV is op grond van het vrij verrichten van diensten gerechtigd in België verzekeringsdistributiediensten te verrichten.

4. In Ierland, Polen, Portugal, Spanje, Italië, en het Verenigd Koninkrijk worden diefstal en materiële schade gedekt bij Wakam. Wakam is een naamloze vennootschap die is ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister van Parijs (Registre du Commerce et des Sociétés) onder nummer 562 117 085 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 120-122 rue Réaumur, TSA 6023 75083 PARIS CEDEX 02, France. Wakam heeft een vergunning om in Spanje verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in het kader van de vrijheid van dienstverlening en is geregistreerd bij de Algemene Directie Verzekeringen en Pensioenen onder nummer L0645.

5. De fietsverzekering is een schadeverzekeringsproduct (tak 3).

6. Dit contract wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Zij wordt maximaal vier keer stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar.

7. TENWAYS en Qover zijn twee onderling onafhankelijke entiteiten. De verzekeringsdienst van Qover die op de website van TENWAYS wordt gepresenteerd, is alleen bedoeld om onze lieve klanten namens Qover meer gemak te bieden. De voorwaarden en verplichtingen van de verzekeringsovereenkomst komen uitsluitend ten laste van Qover.

8. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Qover ondersteuning.