Prijsvoorwaarden

TENWAYS CGO800S Light Rosé Limited Edition weggeefactie

Deelname aan deze weggeefactie staat alleen open voor klanten die inwoner zijn van een lidstaat van de EU en 18 jaar of ouder zijn. De weggeefactie gaat van start op 12 april 2024 om 16:00 lokale tijd. De klant die de e-bike CG0800S Light Rosé Limited Edition aanschaft en de verzamelaarsmedaille met het nummer 800 ontvangt, wint een GO800S van TENWAYS in de kleur blauw. Door deel te nemen aan de weggeefactie gaat elke klant ermee akkoord om gebonden te zijn aan de prijsvoorwaarden.

Prijsvoorwaarden

Klanten die deelnemen aan de weggeefactie worden geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsvoorwaarden. Alle instructies voor de weggeefactie maken deel uit van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn doorslaggevend in het geval van geschillen of inconsistenties ten opzichte van enige andere communicatie, met inbegrip van advertenties en promotionele materialen.

Organisator: TENWAYS Technovation Europe B.V.

Geschiktheid voor deelname

Deelname aan de weggeefactie staat open voor klanten die de e-bike CGO800S Light Rosé Limited Edition aanschaffen.


Aanvangstijd: De weggeefactie gaat van start op om 12 april 2024 om 16:00 lokale tijd, na de officiële lancering van de CGO800S Light Rosé Limited Edition.

Prijsinformatie

1. Prijs: De winnaar van deze weggeefactie ontvangt een gratis CGO800S in de kleur blauw.

2. Het totale bedrag dat deze prijs vertegenwoordigt wordt uitgedrukt in euro's en wordt bepaald door de geldende wisselkoers. Het valt te verwachten dat er koersschommelingen en valutaverschillen optreden. Dientengevolge kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor kortingcodes die ervoor zorgen dat de in $ en € geadverteerde bedragen lager uitvallen.

3. De prijs is niet aan derden overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht of voor contant geld worden omgeruild.

4. Om de prijs te claimen dient de winnaar van de weggeefactie contact op te nemen met de klantenservice van TENWAYS en ter controle een kopie van het aankoopbewijs en een foto van de medaille te verstrekken.

Ons recht om informatie over jou te gebruiken

1. Alle persoonsgegevens die klanten aan ons verstrekken zullen door de organisator worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in strikte overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 2018.

2. De persoonsgegevens van klanten zullen alleen worden gebruikt voor de marketingdoeleinden van de organisatie, en alleen als een deelnemer aan de weggeefactie diens toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van marketinggerelateerde e-mailberichten van de organisatie of voor enig ander doel. Als een deelnemer niet langer berichten van de organisator wenst te ontvangen, kan hij of zij daartoe gebruikmaken van de knop Afmelden in een van de e-mailberichten van de organisator.

3. Met uitzondering van diens bedrijfsonderdelen en externe leveranciers die zijn ingehuurd voor het beheer van de prijsvraag zal de organisator de gegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij de organisatie daartoe wettelijk is verplicht.

TENWAYS Technovation Europe B.V.